3M 胶带 用于 道路安全

28 个产品

$doc.localizations.viewProducts (28)

28 个产品

VHB胶带

VHB胶带

通用泡棉胶带

通用泡棉胶带

产品

品牌

3M™ 聚乙烯泡棉胶带 CIP66, 1200 米 x 30 米 3M™ VHB™ 胶带 5909 3M™ VHB™ 胶带 5930 3M™ VHB™ 胶带 4930 3M™ VHB™ 胶带 5906 3M™ VHB™ 双面胶带 Y4932 3M™ VHB™ 5915P胶带 3M™ VHB™ 双面胶带 4952 3M™ VHB™ 5962P胶带 3M™ VHB™ 胶带 5962 3M™ VHB™ 胶带4655 3M™ VHB™ 胶带 4945 3M™ VHB™ 胶带 4920 3M™ VHB™ 胶带 5952 3M™ VHB™ 胶带 5907 3M™ VHB™ 双面胶带 4611 3M™ VHB™ 双面胶带 4646F 3M™ VHB™ 胶带 4951 3M™ VHB™ 双面胶带 4959 3M™ VHB™ 胶带 5915 3M™ VHB™ 挤出式胶带 3M™ VHB™ 4914—02白色胶带,600毫米 × 33米,每箱1卷,散装 3M™ VHB™ 4959F胶带, 白色, 24 英寸 x 18 码, 120密耳, 每箱1卷 3M™ VHB™ 胶带 4910
Next