3M VHB胶带

45 产品

$doc.localizations.viewProducts (45)

45 产品

行业

品牌

Backing (Carrier) Material

胶粘剂类型

总宽度 (米制)

产品颜色

3M™ VHB™ 胶带 GPH-160GF 3M™ VHB™ 胶带 RP16 3M™ VHB™ 胶带 4936 3M™ VHB™ 胶带 5952 3M™ VHB™ 胶带 4950 3M™ VHB™ 阻燃胶带 5958FR 3M™ 丙烯酸泡棉胶带 CP5108, 600毫米 x 33 米 3M™ VHB™ 胶带 4951 3M™ VHB™结构型玻璃胶带 B23F 3M™ VHB™ 胶带 5930 3M™ VHB™ 胶带 RP32 3M™ VHB™ 胶带 4941 3M™ VHB™ 建筑面板胶带 G11F 3M™ VHB™ 胶带 5925 3M™ VHB™ 胶带 GPH-110GF 3M™ VHB™结构型玻璃胶带 G23F 3M™ VHB™ 双面胶带 LSE-060WF 3M™ VHB™ 胶带 RP62 3M™ VHB™ 胶带 4991 3M™ VHB™ 胶带 4930 3M™ VHB™ 胶带 4920 3M™ VHB™ 胶带 4618 3M™ VHB™ 胶带 4926 3M™ VHB™ 4943灰色胶带,45密耳,各种定制尺寸
Next