3M 紧固组件

7 个产品

$doc.localizations.viewProducts (7)

7 个产品

产品类型

总宽度 (公制)

3M™ 定型条9823D,11/16英寸宽,可定制长度,5条/片,125片/盒 3M™ 7334 魔术搭扣(卷装) 3M™ 7330 双锁魔幻搭扣紧固件/魔术搭扣(卷装) 3M™ 7331魔术搭扣(卷装) 3M™ Blue Flexform胶带条,11/16英寸×定制长度,每片5条,每盒125片 3M™ 9779-W白色渲染线带卷 3M™ 7335魔术搭扣(卷装)