3M 树脂接头与中间接头

5 个产品

$doc.localizations.viewProducts (5)

5 个产品

3M™ 15kV冷缩中间接头 QS1000-II-CN, 1 套/箱, 3 x 150 平方毫米 - 3 x 240 平方毫米 3M™ 15kV三芯冷缩中间接头 QS1000-I-CN, 1 套/箱, 3 x 70 平方毫米 - 3 x 120 平方毫米 3M™ 15KV三芯线芯防水增强型冷缩中间头 3M™ 中间接头防火防爆盒 15KV冷缩中间接头3X300MM2-3X500MM2