3M 厌氧胶

11 个产品

$doc.localizations.viewProducts (11)

11 个产品

管道密封胶

管道密封胶

螺纹紧固胶

螺纹紧固胶

产品

行业

品牌

3M™ Scotch-Weld™ 通用管道密封剂PS65 3M™ Scotch-Weld™ 耐高温不锈钢管道密封剂PS67 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL22 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL43 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL77 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL71 3M™ Scotch-Weld™ 通用管道密封剂PS77 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL90 3M™ Scotch-Weld™ 螺纹锁固胶TL42 3M™ 2510紧固胶,5加仑,每箱1桶 3M™ 2510N紧固胶,无色,5加仑,每箱1桶